Blog: 'Wat gaan we doen? Stilstaan of samenwerken?' (1)

08-11-2017    09:50   |    Ruud van der Vliet

Een weblog van Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

TristateCity is een uitgewerkt plan van Nederlandse beleggers om buitenlandse investeerders naar Nederland te lokken. VNO-NCW ondersteunt dit plan. Aanleiding is de sterk versnipperde presentatie van Nederlandse bedrijven, gemeenten en regio’s op bijvoorbeeld internationale beurzen. Bijna hilarisch, maar ook inefficiënt en weinig professioneel. Het concept van TristateCity moet buitenlandse beleggers een beter inzicht bieden in de mogelijkheden van Nederland en omringende regio’s.

De Nederlandse tuinbouw wordt al sinds jaar en dag gekenmerkt door een gebrekkige samenwerking. Zowel in de sierteelt als in de glasgroente. In mijn optiek leidt dat tot stilstand en op termijn zelfs achteruitgang. Een paar voorbeelden.

TristateCity staat niet op zich. We zien een zelfde beeld in de glastuinbouw. Niet zo zeer om investeerders naar Nederland te halen. Maar wel om geïnteresseerde buitenlandse overheden en investeerders met de juiste Nederlandse partijen in gesprek te laten komen om buitenlandse projecten op te pakken. Projecten om bijvoorbeeld duurzaam voedsel ergens op de wereld te produceren. De Nederlandse glastuinbouw lijkt voor een buitenlandse geïnteresseerde partij regelmatig een fragmentatiebom. Figuurlijk natuurlijk. Er zijn heel veel  goedbedoelde onsamenhangende initiatieven en loketten. On- en offline. Door het gebrek aan samenwerking ontbreekt echter de door buitenlandse partijen zo gewenste samenhang, financiële power, marktkracht en vooral professionaliteit. We zien dit dagelijks.

Dit is niet alleen slecht voor de glastuinbouw op de korte termijn, maar ook voor de BV Nederland op langere termijn. Andere landen doen het slimmer en werken samen en bieden proposities aan met medewerking en support van overheden. Wij niet of nauwelijks. We weten dat de wereldbevolking in 2050 groeit naar 9-11 miljard mensen, waarvan ongeveer 50% in Azië woont en grofweg 25% in Afrika. Om de wereldbevolking op een duurzame manier te voeden, kunnen we vanuit Nederland onze kennis en ervaring benutten. Enorme kansen! Maar alleen als we intensief samenwerken. Liefst in consortia, pro-actief en met totaaloplossingen.

Het nieuwste initiatief in de Nederlandse glastuinbouw is Dutch Greenhouse Delta. Het lijkt een beetje op TristateCity. Maar dan anders. Dit initiatief heeft de ambitie om alle andere initiatieven en loketten samen te voegen, zodat een buitenlandse overheid of investeerder altijd bij het goede mailadres belandt, geholpen wordt op een professionele wijze en antwoord krijgt op zijn/haar vraag. Het lijkt mij een prima plan als we dit initiatief gezamenlijk ondersteunen. Maar dan ook echt samen! 

Afgelopen twee weken hebben wij vanuit onze bank twee bijeenkomsten gehouden over de visie op de sierteelt en de visie op de glasgroente. Twee rode lijnen uit beide visies zijn de nog steeds beperkte rentabiliteit van productiebedrijven en het groeiende belang van de afzet richting online. Ondanks de drie relatief goede jaren, is de gemiddelde rentabiliteit van glastuinbouwbedrijven nog steeds matig. Ook zien we steeds grotere verschillen tussen de koplopers en het peloton. Koplopers werken gemiddeld meer samen en zijn voor- en/of achterwaarts geïntegreerd. Rabobank verwacht dat over 10 jaar het belang van online in beide ketens minimaal 30% bedraagt. De snelle ontwikkeling van portalen als Bloomon, Hellofresh, Picnic, Amazon, Bol.com, Cool blue, Alibaba etc. werd door alle aanwezigen onderkend. Door gebrek aan samenwerking en daardoor marketingmacht en -kracht voorzien dezelfde aanwezigen dat zij daar geen positie in gaan verkrijgen. Een versnelling door clustering, voor- en/of achterwaartse integratie, fusie/samensmelting, al dan niet in telers- of afzetverenigingen worden wel als oplossing genoemd, maar blijkt volgens hen in de praktijk lastig. 

Vanuit Rabobank moedigen we van harte vergaande samenwerking aan. Wij zien dat het werkt! Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen, waarbij samenwerking de sector verder kan brengen en toch lukt dat nog steeds moeizaam. Door te grote ego’s, te groot wantrouwen en/of professionaliteit? Wie het weet mag het zeggen. Daarom stel ik aan alle ondernemers uit de sector de vraag; blijven jullie stilstaan of gaan jullie samenwerken?         


Reacties (1)

Camilla Ramberg at 13.11.2017

Interessante blog en ik ben het helemaal met u eens.

Vooral dit stuk "Een versnelling door clustering, voor- en/of achterwaartse integratie, fusie/samensmelting, al dan niet in telers- of afzetverenigingen worden wel als oplossing genoemd, maar blijkt volgens hen in de praktijk lastig."

Namens CoolProfs hebben wij hier een aantal ideeën m.b.t. digitalisering en automatisering die ik graag zou willen delen met u. Neem maar gerust contact op voor een afspraak!

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

WOW!!!!!

Dat is het nieuwe thema van het Varend Corso. De deelnemers van het Varend Corso Westland weten de toeschouwers elk jaar te verwonderen met...