Blog: 'Dromen kunnen werkelijkheid worden'

14-08-2018    09:29   |    Goedemorgen

Een weblog van Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

De wereldbevolking zal naar verwachting in 2050 groeien naar meer dan 9 miljard. Deze groeiende wereldbevolking, geconcentreerd in grote steden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, biedt de BV Nederland ongekende kansen. Vooral op het gebied van voedselvoorziening. De verwachting is dat deze 9 miljard bewoners met een Westers voedselpatroon en een Westerse landbouw productietechniek maar liefst 70-100% meer landbouwgrond nodig hebben of dat de productiviteit met eenzelfde percentage omhoog moet. Deze extra grond of productiviteit is nodig voor de hoge vleesconsumptie en het eten van veel plantaardig vet. Overigens zullen er ook dan wereldwijd grote verschillen in voedselbeschikbaarheid blijven. Zonder bijsturing leidt bijvoorbeeld 50% van de bevolking van de USA in 2050 aan obesitas, terwijl elders op de wereld mede door klimatologische omstandigheden grote voedseltekorten ontstaan. Momenteel is ruim 10% van de wereldbevolking chronisch ondervoed! Problemen met voedsel kunnen geopolitiek gezien net zo destabiliserend gaan werken als we vandaag zien met energie.

Nog efficiëntere en duurzame productiemethoden en gewassen, gericht op meer lokale of regionale voedselproductie is een antwoord op het voedselvraagstuk. Voor de BV Nederland biedt deze uitdaging, met bijvoorbeeld de kennis en ervaring van de (glas)tuinbouw, voedselverwerking en logistieke dienstverlening ongelofelijke kansen. Het is dan wel van belang dat we als BV Nederland integrale oplossingen bieden. En maatwerk.

Integraal betekent met waar nodig ook harde productiegaranties, en inclusief water-, energie- en arbeidsvoorziening. Maar vooral ook met adequaat managent. Natuurlijk met noodzakelijke garanties, vergunningen, financiering, onderhoud voor langere termijn en alle noodzakelijke commitment van (lokale) overheden en/of retailers. Gegarandeerde hoeveelheden, kwaliteit en prijs. Geleverd in de afgesproken verpakkingen op de afgesproken plaats en tijd.

Afhankelijk van o.a. het klimaat en de voedselbehoefte zullen de productiemethoden meer of minder geavanceerd zijn. De maatwerkoplossing zal per regio anders zijn. Per regio en per casus zullen mogelijk dus een andere samenstelling van een NL-consortium nodig zijn. En de wereld ligt aan onze voeten. De snelst groeiende stad in de wereld is Cairo; deze stad groeit elk jaar met 500.000 inwoners. Shanghai groeit elk jaar met 400.000 inwoners en Peking, Jakarta en Manila ieder met 300.000 inwoners. Elk jaar!=

Ik hoop en verwacht dat NL-consortia z.s.m. proactief de wereld over gaan met duurzame maatwerkoplossingen voor het voedselvraagstuk. We leveren daadwerkelijk een bijdrage aan het voedselvraagstuk, de geopolitieke stabiliteit en het is een interessant verdienmodel. Hoe mooi zou het zijn als dromen werkelijkheid worden. Mede daarom ben ik enthousiast over het initiatief genaamd Dutch Greenhouse delta.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws