Blog: 'Raad van Kinderen voor de tuinbouw?'

10-01-2018    10:38   |    Merel Barendse

Merel Barendse is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie rondom FloraXchange. Barendse schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Uit steeds meer hoeken hoor je signalen dat het belangrijk is om klanten zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van producten. Bij FloraXchange zijn we hiermee gestart omdat een aantal functionaliteiten te weinig worden gebruikt terwijl ze wel waardevol kunnen zijn. Zou dit komen doordat we ideeën soms nog teveel bij onszelf houden waardoor gebruikers in de praktijk toch iets missen?

FloraXchange is samen met Royal FloraHolland volop bezig met de ontwikkelingen van Floriday. De eenvoudigste weg is om de functionaliteiten letterlijk over te nemen vanuit FloraXchange en FloraMondo, maar het is ook een kans om de functionaliteiten nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de gebruikers. Daarom zijn we gestart met het Ideation proces. "Ideation is een creatief proces van het genereren, ontwikkelen en communiceren van nieuwe ideeën." 

Hoe het werkt? We zijn gestart met vijf onderwerpen waar kwekers over mee kunnen denken. Per onderwerp komen er drie kwekers, die veel van dat onderwerp af weten, langs. Tijdens de eerste sessie presenteren we de concept-oplossing die we voor ogen hebben. De concept-oplossing dient als een ruw praatplaatje zodat de kwekers hier feedback op kunnen geven. Drie weken later wordt het resultaat getoond middels een werkend prototype. Vervolgens gaan de kwekers de eerste versie zelf testen. Zij kunnen makkelijk aangeven wat ze goed en minder goed vinden aan de functionaliteit. Na de laatste fase is het tijd voor de public release, dit betekent dat de nieuwe functie live gaat voor alle Floriday gebruikers.

We hebben voor deze methode gekozen omdat uit de praktijk blijkt dat het zeer effectief is om snel te testen met een eerste versie en aan de hand van feedback verbeteringen door te voeren. Een grote valkuil van dit proces is om letterlijk te ontwikkelen wat de kweker zegt, aangezien niet alle kwekers dezelfde omvang en werkwijze hebben. Daarnaast kun je de feedback niet klakkeloos overnemen voor alle kwekers omdat lang niet iedereen weet waar ze over 5 jaar behoefte aan hebben.

Of dit proces echter voor ieder product evenveel waarde toevoegt, betwijfel ik. Sommige producten, zoals eieren en melk, zijn al zo volwassen dat zo’n proces weinig toevoegt. Toch zijn er veel producten waar dit proces wel veel toe kan voegen. Neem nu bijvoorbeeld tomaten. Door consumenten nieuwe soorten te laten proeven, kun je zien welke smaken wel en niet aanslaan.

De Hema past deze manier van werken toe met de 'Raad van Kinderen'. De Raad van Kinderen helpt hen om vanuit een andere invalshoek advies te krijgen hoe ze met maatschappelijke dilemma’s om kunnen gaan. Zou zo'n 'Raad van Kinderen' ook iets toe kunnen voegen aan de tuinbouw?


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws