Blog: 'Wereldwijd voedsel op maat'

06-12-2017    10:01   |    Ruud van der Vliet

Een weblog van Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Analoog aan de ontwikkeling van het betalingssysteem M-Pesa in Kenia denken we als Rabobank aan een concept om de voedselketen ingrijpend te veranderen. Anders en sneller! M-Pesa is in 2007 gelanceerd en wordt inmiddels door ongeveer de helft van de 41 miljoen inwoners in Kenia gebruikt.

In 10 jaar tijd van een krakkemikkig banksysteem naar een volwaardig en volwassen mobiel bankierensysteem?! M-Pesa is moderner, simpeler en goedkoper dan wat wij in de Westerse wereld gebruiken. M-Pesa kon onder andere ontstaan omdat er geen bestaande bankeninfrastructuur en relatief veel mobieltjes in Kenia aanwezig waren. In de Westerse Wereld hebben we last van de remmende voorsprong met veel oude systemen, daarmee hoge kosten, gebaseerd op producten en niet op klanten. In Kenia was er nauwelijks wet- en regelgeving betreffende mobiel bankieren en sloegen veel stappen over en gebruikten direct de modernste technieken. Wat kunnen we leren van de weeffouten in de oude structuren van Westerse landen en de ontwikkeling van M-Pesa? Niet alleen met mobiel bankieren, maar ook met voedsel. Laten we weer Kenia en Nairobi als voorbeeld nemen. Deze stad groeit naar verwachting van ongeveer 4 miljoen inwoners nu, naar > 10 miljoen inwoners in 2025.

We concentreren ons vooralsnog op het voedselvraagstuk. Wij kunnen met onze Nederlandse kennis en ervaring lokaal o.a. (glas) groente, melk, vlees pluimveeproducten in de juiste hoeveelheid en kwaliteit produceren. Dit kunnen we vervolgens verwerken, logistiek via de slimme online infrastructuur op de juiste plek afleveren en, in een ultieme situatie, maaltijden op persoonsniveau aanbieden. Kant-en-klaar op de door de inwoners gewenste plaats, afgepaste hoeveelheid o.b.v. calorieverbruik en persoonlijke fysieke gesteldheid en gezondheid.

Idealiter kunnen woningen goedkoper worden gebouwd, zonder bijvoorbeeld een keuken, maar wel met ruimtes om bereid voedsel van buiten af aan te leveren. Door draagbare sensoren te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld een in de huid geïnjecteerde chip kunnen persoonlijke behoefte m.b.t. hoeveelheid, soort voedsel en uiteindelijk de noodzakelijke inhoud stoffen per persoon worden vastgesteld. Het lijkt wel een droom! Vraag gestuurd!

De consument in Nairobi krijgt vervolgens op zijn vertrouwde mobiel proactief voorstellen voor ontbijt, lunch en diner op basis van met big data ingeleerde voorkeurmaaltijden. Levering geschiedt met fiets, drones en/of ander transport gegarandeerd binnen 15 minuten na online bestelling. Afgepaste hoeveelheid ingrediënten, voorbewerkt of kant en klaar (warm of koud) naar wens. Logisch toch!

Samengevat wordt de voedselproductie rondom Nairobi ingericht, verwerking geschiedt met foodservicepartijen o.b.v. bigdata op maat, logistieke dienstverleners zorgen voor fijnmazige distributie à la Amazon.com of onze eigen Post.nl aan huis. Een superkorte en efficiënte keten. Overigens is deze propositie vanuit Nederland een totaaloplossing; water voor voedselproductie d.m.v. ontziltingsinstallatie (uit zee) en/of watermaakinstallatie m.b.v. wind (uit lucht), hightech Nederlandse kassen met solarpanelen in kasdek voor de opwekking van elektriciteit (voor productie, omliggende woningen, voertuigen en bedrijfshallen). Waar mogelijk en nodig inzet van geothermie, CO2-afvanginstallaties, participatie door Nederlandse ondernemers en/of telersverenigingen voor het noodzakelijke management, projectfinanciering en –participatie door de Rabobank, lokale opleidingsinstituten en leerwerkstages vanuit en door Nederlandse onderwijsinstellingen, overheidsgaranties en waar nodig –subsidie om de buitenlandse concurrentie te tackelen. Allemaal met meer of minder bewezen technologie. De kracht zit in de totaaloplossing en ontzorging. Proactief samenwerken!  


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws