Blog: Zomerse temperaturen in de herfst

08-11-2018    08:49   |    Goedemorgen

Een weblog van Johannes Tuinhof. Hij is commercieel directeur bij Melspring International B.V. Tuinhof schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Timing is alles. Tijdens een lezing van klimatoloog en voormalig weerman Reinier van den Berg  die ik onlangs bijwoonde, was het buiten ruim 25 graden. Een prachtige zomerse dag, maar het was half oktober. Het maakte dat de boodschap van Van den Berg over klimaatverandering des te duidelijker binnenkwam. Het is echt vijf voor twaalf. Misschien al wel vijf over twaalf. In beide gevallen moge duidelijk zijn dat het tijd is om actie te komen, om onze verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Met de kennis van nu kunnen we vaststellen dat de weg die we de afgelopen vijftig jaar hebben bewandeld, onze sector heeft gebracht waar we nu zijn. Dat is iets om trots op te zijn. Een prachtige, professionele sector met een internationale positie. Tegelijkertijd kunnen we er ook niet omheen dat we diezelfde weg niet nog eens vijftig jaar kunnen bewandelen. Het is niet de weg van de toekomst. Dat kunnen we als een bedreiging zien, maar volgens mij kunnen we het beter omarmen. Het zien als een kans om nu een weg in te slaan waarmee wij, en volgende generaties, nog jaren vooruit kunnen.

 

Welke weg moeten we dan nemen? Daar heb ook ik geen pasklaar antwoord op en ik denk ook dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden - of in dit geval naar Parijs, de stad van het klimaatakkoord. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat er een integrale aanpak nodig is. Het gaat er niet om wat wij als Nederlandse tuinbouw doen, ook niet wat Shell of andere multinationals doen, maar om het totaalplaatje. Het grotere geheel.

 

Ik geloof in het koppelen van initiatieven. Stel dat bedrijven met een negatieve CO2-footprint, zoals bijvoorbeeld Shell, een soort belasting afdragen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld boeren en tuinders te ondersteunen bij het verlagen van hun footprint. Het lijkt me een prachtig model. Bovendien illustreert het dat we volgens mij naar hele nieuwe modellen toe moeten, nieuwe manieren van denken. Daar ligt een belangrijke rol voor de overheid, om dit proces te faciliteren, maar ook om de toelating van nieuwe producten en systemen mogelijk te maken en zelfs te stimuleren, in plaats van ze af te remmen met starre en achterhaalde regels.

 

Het klimaat is een verantwoordelijkheid van de politiek, maar ook van mij, en van u. We hebben de verantwoordelijkheid om kritisch te kijken naar onze manier van leven, van werken, van produceren. En daarbij zal het soms nodig zijn om de bestaande modellen en manieren van denken los te laten. Van pest managementnaar Integrated Plant Health Managementbijvoorbeeld. Een manier van produceren die minder belastend is voor het milieu en de wereld waarin we leven. Een manier van produceren waarvan ik vermoed dat het bijdraagt aan een lagere CO2-footprint, maar ook daar ligt een schone taak voor de overheid. Er is dringend behoefte aan (reken)modellen en systemen om dit aan te tonen, om het effect van onze inspanningen te kwantificeren.

 

Om echt stappen te zetten is samenwerking cruciaal. De tijd van denken in tegenstellingen, zoals de tegenstelling tussen chemische of gangbare gewasbescherming, is voorbij. Het gaat niet om de verschillen, maar om het bundelen van krachten. Kiezen voor een meer biologische en integrale manier van gewasbescherming is geen keuze tegen chemische middelen. Het gaat om het grotere geheel, daarvoor moeten we ook de huidige krachten en mogelijkheden benutten om verder te komen. Chemisch en biologisch kunnen elkaar versterken en samen een hoger doel dienen. Zo kunnen we samen werken aan een verantwoorde productie en daarmee de uitdaging aan gaan op de manier waar we goed in zijn: innoveren en voorop lopen. 


Reacties (1)

Evert Verboom at 10.11.2018

Goed betoog Johannes...niet meegaan in de angstzaaierij...gaan voor verantwoorde duurzame land en tuinbouw...kringloop landbouw is geen nieuw concept...al lang bekend...vooral doen...en in balans binnen de ketens...de primaire sectoren doen het en maken het en de eindgebruikers moeten er voor gaan betalen! Alleen dan lukt het om de land en tuinbouw te verduurzamen met elkaar!

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...