RvO: Telers en boeren cruciaal in energietransitie

10-12-2018    13:23   |    Goedemorgen

Telers en boeren hebben een cruciale rol bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Totaal produceerde de sector zo’n 26,8 PJ hernieuwbare energie in 2016. Bovendien is de totale emissie van broeikasgassen uit de landbouw tussen 1990 en 2016 met 19% gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

LTO Nederland stelt dat de inspanningen van boeren en tuinders meer aandacht verdienen. Kees van Zelderen, LTO-bestuurder Klimaat en Energie: 'De land- en tuinbouwsector zet zich hard in voor de energietransitie. Het rapport onderschrijft het succes van onze inspanningen. Die erkenning is belangrijk, ook met het oog op de toekomst. Wel worden veel cijfers op een hoop gegooid, zodat de bijdrage van boeren en tuinders niet altijd transparant is. Dat moet anders.'

Al 25 jaar
De land- en tuinbouwsector spant zich al 25 jaar in om uitstoot te verminderen. Met succes: de glastuinbouw stoot 1,2 Mton minder kooldioxide uit, terwijl er 40% meer wordt geproduceerd. In de melkveehouderij is sinds 1990 een reductie van 2,1 Mton behaald. De uitstoot van lachgas is met 40% teruggedrongen, oftewel 5,6 Mton. De totale broeikasgasemissie is met 19% gedaald. De doelstellingen van het Agroconvenant, een samenwerkingsprogramma voor ondernemers en overheid, zijn daarmee ruimschoots behaald.

Energieproducenten
Boeren en tuinders produceren bovendien veel hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, maar ook energie verkregen op andere, innovatieve manieren zoals mestvergisting. Totaal produceerde de sector in 2016 26,8 PJ hernieuwbare energie. Dat is gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 500.000 huishoudens. Wel is het verzamelen van cijfers over hernieuwbare energie in de landbouw gefragmenteerd en lastig, aldus RVO.nl. Bovendien zijn de inspanningen niet zichtbaar in de landelijke emissieregistratie, omdat elektriciteitsproductie wordt toegerekend aan de energiesector, in plaats van de landbouwsector.
'We zetten ons hard in om als land- en tuinbouwsector energieneutraal, klimaatvriendelijk en betekenisvol te zijn. We oogsten wereldwijd bewondering omdat we vooroplopen, ook op het gebied van duurzaamheid, dankzij ondernemers die gewaardeerd, hoogwaardig en gezond voedsel produceren. Nederland mag daar trots op zijn', zegt Van Zelderen. 
Het Klimaatakkoord kan een belangrijke rol spelen om de ingeslagen weg succesvol voort te zetten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Video: Insectenjacht

In de onderzoeksafdelingen van Vertify aan de Zwethlaan, vindt momenteel een onderzoek plaats met drones en...