Groen licht nieuwe energieprojecten

22-07-2021    10:48   |    Goedemorgen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft recentelijk drie nieuwe projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron. Dat gebeurde na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron. LED-belichting vormt de rode draad in de drie projecten. Al eerder ging de Programmaraad Kennis in je Kas (KijK) akkoord met diverse onderzoeksvoorstellen op gebied van energie. Eind juni kreeg ook al een groot aantal energieprojecten groen licht van LNV.

Onderstaande projecten zijn gefinancierd door LNV in het kader van Kas als Energiebron:

Lelie duurzaam geteeld onder LED
Het doel is een energiezuinig totaalconcept te ontwikkelen aan de hand van inzichten uit eerder onderzoek dit en te demonstreren. Met de kennis kunnen telers aan de slag met energiezuinige maatregelen zoals lichtspectrum, sturing van klimaat bij LED, telen met aangepaste lichtintensiteit per teeltfase en plantdichtheid in relatie tot temperatuur en lichtsom.

Tomaat fossielvrij met LED; meer is niet altijd beter
Demonstreren van een energiezuinige tomatenteelt met LED belichting, waarbij de warmtevraag grotendeels wordt ingevuld met de inzet van actieve ontvochtiging en de CO2 dosering wordt gelimiteerd. Deze demonstratie levert telers kennis om te kunnen telen met full led en apparatuur voor het terugwinnen van latente warmte.

Paprika energiezuinig met LED
Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Ook wordt de warmte- en CO2 vraag verder beperkt. Dit project levert voor telers kennis op hoe te telen met full-LED belichting.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Kwaliteit als uitgangspunt

ACTUEEL HORTI THEMA - Koppert Nederland blijft zoeken naar nieuwe oplossingen of het verbeteren van huidige...

Morgen: Royal Brinkman

ACTUEEL HORTI THEMA - Thomas Kern, Senior Productmanager gewasbescherming & desinfectie bij Royal Brinkman, is...

Blog: A Perfect Storm 23-09-2021    10:24
Duurzame verpakking houdt bloemen vers 23-09-2021    10:19
Aftrap tulpenseizoen weer op de Dam 23-09-2021    10:16
Hortensia in fotoshoot VROUW 23-09-2021    10:10
Vervolg Cymbidium-campagne 23-09-2021    10:07
Nieuwe directeur voor Gebroeders Alkemade 23-09-2021    10:03
Elektrisch rijden in stroomversnelling 23-09-2021    10:00
Chrysanthemum Valley 23-09-2021    09:55
Vier KVBC awards voor Living Creations 23-09-2021    09:48
Goedemorgen Tech: iPhone 13 23-09-2021    09:43
  Ga naar het nieuwsarchief