‘Hygiëne niet opleggen, maar samen volgen’

23-05-2019    08:42   |    Goedemorgen

Om het hygiëneprotocol goed door te voeren in het bedrijf, is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Van vakantiemedewerker tot leidinggevende: iedereen moet zich aan de hygiëneregels houden. Duidelijkheid en openheid zijn belangrijk.

HortiHygienz is een alles-in-een hygiëneconcept van Royal Brinkman. Specialist Jasper Verhoeven vertelt hoe hij telers helpt om het concept op een goede manier door te voeren op het bedrijf. ‘Ten eerste moet je als directie of leidinggevende zelf het goede voorbeeld geven. Want ja, ook voor de teler is het belangrijk om goed te ontsmetten’, weet Jasper. ‘Tegelijkertijd laat je zien wat je van de anderen verwacht én dat je hygiëne serieus neemt.’ 

Uitleg
Een belangrijk advies dat Jasper zijn klanten meegeeft, is om aan de mensen uit te leggen waarom bepaalde hygiëneregels gelden. ‘Wanneer mensen de reden achter bepaalde maatregelen weten, zullen ze beter hun best doen dan wanneer iets van bovenaf opgelegd wordt. Vertel dus dat een goede hygiëne de kans op virussen beperkt. Leg ook uit wat de gevolgen voor het bedrijf kunnen zijn, mocht er toch een ziekte verspreiden. Als het personeel zich daarvan bewust is, zullen zij zich meer inzetten.’   

Routing
Hygiëne is niet iets waar je slechts op één moment van de dag aan moet denken. Het is belangrijk om bij alle werkzaamheden kritisch te kijken naar de risico’s. ‘Vraag jezelf af; ga ik naar een ander deel van de kas of schuur, kruis ik schone of juist gebruikte kisten, loop ik hier risico om een virus over te brengen?’
De input van de medewerkers komt hier goed van pas. ‘Vraag hen om bij elke stap na te denken over hygiëne en om hun ideeën over verbeteringen te delen. Misschien moet de routing in de schuur wel anders, zodat schoon en gebruikt fust elkaar niet meer kruist. Iemand op de werkvloer ervaart dat het beste.’

Prettige manier
Jasper benadrukt tot slot nog eens dat hygiëne iets is dat je met elkaar moet doen. ‘Samen, maar ook op een prettige manier. Dan houd je het het langste vol’, is zijn overtuiging. ‘Ga er niet als een politieagent bovenop staan, maar maak mensen bewust waarom zij bepaalde handelingen moeten verrichten. Zorg voor duidelijke richtlijnen en geef aan wat er verwacht wordt. Met voetstickers op de vloer en herkenbare signing herinner je personeel en bezoekers nog eens aan het protocol. Hygiëne heeft immers alleen effect als je het consequent volhoudt’, besluit Jasper.

Meer informatie
Voor meer informatie over bedrijfshygiëne of HortiHygienz, lees dan hier verder.  


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws