Kamerlid Chris Stoffer bezoekt Westland

16-10-2019    10:07   |    Goedemorgen

Op uitnodiging van de gemeente Westland zijn SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer (portefeuille economische zaken en klimaat) en zijn beleidsmedewerker Hans Maljaars maandag op werkbezoek geweest.

Met het nationale Klimaatakkoord in het vooruitzicht en de Warmtewet 2.0 in voorbereiding wil de gemeente Westland een CO₂-neutrale warmtevoorziening voor de glastuinbouw realiseren. De nieuwe Warmtewet 2.0 regelt onder andere de marktordening van warmte en de borging van leveringszekerheid. Dit vormde voor Westland de aanleiding om het Kamerlid uit te nodigen voor een bezoek.
 
Tijdens het werkbezoek werd uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen en uitdagingen ten aanzien van de energietransitie in de glastuinbouw, de ontwikkeling van het Warmte Systeem Westland en de knelpunten in wet- en regelgeving die momenteel door de verschillende partijen worden ervaren. Wethouder Leen Snijders ontving de SGP-politicus in het World Horti Center waar Luc Brugman (HVC) en Evelien Brederode (Capturam) een toelichting gaven op het 'Westlandse model': Warmte Systeem Westland. Wilco Wisse (Lans) nam het gezelschap mee in de ambities en oplossingen van glastuinbouwondernemers voor een verdere verduurzaming van het energiegebruik waarbij speciale aandacht werd geschonken aan het programma Kas als Energiebron.
 
In het Warmte Systeem Westland  worden diverse lokale duurzame warmtebronnen met elkaar verbonden in een onafhankelijk beheerd regionaal distributiesysteem. Ontwikkeling van lokale geothermiebronnen gecombineerd met restwarmte uit het Rotterdams Havengebied zijn daarbij essentieel om aan de warmtevraag te voldoen. “Een sterke samenwerking tussen decentrale overheden en belangrijke partners is nodig om te komen tot een duurzame, betrouwbare en betaalbare CO₂-neutrale warmtevoorziening. De combinatie van (semi-)publieke partijen zoals in ons Westlandse model voorgesteld, stelt de gemeente in staat om deze vitale infrastructuur te realiseren en daarmee invulling te geven aan de door het Rijk toebedeelde regierol”, zo benadrukte wethouder Snijders.
 
 De gemeente Westland heeft niet de intentie om zelf een warmtebedrijf op te richten. De gemeente ziet meer in de samenwerking met verbonden partijen (gemeentelijk aandeelhouderschap) om zo te komen tot een nagenoeg Westland dekkend warmtenet en te zorgen voor borging van publieke belangen. De huidige wet- en regelgeving biedt hiervoor echter nog onvoldoende mogelijkheden. De Westlanders pleitten er bij SGP-politicus Stoffer dan ook voor dat de wetgeving die mogelijkheden wel gaat bieden.
 
Stoffer liet daarop weten kansen te zien in het grote potentieel aan warmte in combinatie met de grote warmtevraag en was positief over de goede samenwerking tussen onder meer de glastuinbouwondernemers, HVC en Capturam.
 
Het bezoek werd vervolgd met een rondleiding in het World Horti Center waar Wessel Hoogwerf een rondleiding verzorgde en inging op de unieke samenwerking tussen de vier O’s (onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid). Gevoed met veel nieuwe inzichten én voorzien van echte Westlandse druiven keerden de beide heren weer terug naar Den Haag.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Vlog: Verbeteringen NOW 29-05-2020    10:57
Partijen luiden noodklok over CO2 29-05-2020    10:53
Glastuinbouw Nederland zoekt nieuwe vloggers 29-05-2020    10:48
Droogte houdt aan, nog geen problemen tuinbouw 29-05-2020    10:45
Alert op trips in teelt komkommer hogedraad 29-05-2020    10:39
Video: Strenge hygiëne 29-05-2020    10:33
Instagram: All Climate kas 29-05-2020    10:28
Instagram: Kleurrijk 29-05-2020    10:25
Uitbreiding etiket BotaniGard WP 29-05-2020    10:25
Video: Nestje in de kas 29-05-2020    10:22
  Ga naar het nieuwsarchief