'Kennis in je Kas' (KijK) verbindend verklaard

08-01-2021    10:26   |    Glastuinbouw Nederland

Het ministerie van LNV heeft eind december de Verbindend Verklaring afgegeven voor Kennis in je Kas (KijK) voor de periode 2021 en 2022. Daardoor betalen ook deze jaren álle glastuinbouwbedrijven mee aan het gewasoverstijgende innovatieonderzoek en daarmee aan de toekomst van de glastuinbouw. Evenals in 2019 en 2020 is de telersbijdrage vastgesteld op € 350 per hectare per jaar.

In september 2019 is de Verbindend Verklaring aangevraagd bij het ministerie van LNV met een beoogde looptijd van vier jaar. Dat is conform het advies dat de ondernemersgroep KijK in 2018 heeft afgegeven. Vanwege de looptijd van het gemeenschappelijk EU landbouwbeleid t/m 2020 van de EU kreeg de eerste Verbindend Verklaring echter een looptijd van slechts twee jaar: 2019 en 2020. Vandaar de noodzaak van een extra aanvraag. Recent is duidelijk geworden dat deze instrumenten in het toekomstig landbouwbeleid worden voortgezet. Daarmee kon het ministerie van LNV het besluit over 2021 en 2022 alsnog nemen. Evenals in 2018 ging daar een formele internetconsultatie onder telers aan vooraf. Die heeft in november 2020 plaatsgevonden. De aanvraag voor Kennis in je Kas wordt gedaan door de brancheorganisaties Groenten & Fruit en Sierteelt.

Financiële bijdrage
De kern van de Verbindend Verklaring is dat hiermee ook bedrijven die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland en/of een afzetorganisatie in de sierteelt- of groente- en fruitsector meebetalen aan de gewasoverstijgende onderzoeksprojecten in het kader van Kennis in je Kas.
In de voorbereidende ondernemersgroep Kennis in je Kas is in 2018 bepaald dat voor gewasoverstijgend innovatieonderzoek minimaal € 3 miljoen per jaar noodzakelijk is. Daar is de aanvraag Verbindend Verklaring op gebaseerd en dat komt neer op een telersbijdrage van € 350 per hectare per jaar. Het totaalbedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, op voorwaarde dat de hele sector meebetaalt. Hierdoor is jaarlijks ca. € 6 miljoen beschikbaar.

Kijk voor meer informatie, de Verbindend Verklaring Glasgroente en de Verbindend Verklaring Sierteelt onder glas op de website van Kennis in je Kas.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister terug: Studio 0174

ACTUEEL HORTI THEMA - In het kader van het actuele horti thema Marketing & Communicatie sloot Wilfred Fransen...