Leliebroei onder LED levert forse verschillen op

26-11-2020    10:07   |    Glastuinbouw Nederland

In het najaar van 2020 is het onderzoek ‘Leliebroei onder LED met minimaal energieverbruik’ van start gegaan. De doelstelling is een energiezuinige lelieteelt met full-LED bijbelichting. Het onderzoek bouwt voort op eerdere proeven waarin lelie werd voorgebroeid onder LED.

Dit vond plaats in de klimaatkamers van Plant Lighting, waarna de verdere afbroei plaatsvond bij Delphy Improvement Centre. Hieruit bleek dat het lichtspectrum gedurende de eerste weken van de teelt van cruciaal belang is voor de trekduur en taklengte en dat de lichtintensiteit in die eerste periode juist niet belangrijk is. Dat maakt een meerlagenteelt voor de beginfase wellicht aantrekkelijk. Maar hoe verhouden die resultaten zich tot een reguliere kasteelt, waar altijd een (klein) aandeel daglicht aanwezig is? En kan je een goede kwaliteit lelie telen onder full-Led?

Meerdere rassen
Om die vragen te beantwoorden zijn Plant Lighting en Delphy een proef gestart in twee proefkassen in Bleiswijk. Lelieadviseur Hans Kok heeft in alle kisten een gelijk bolgewicht geplant. In de ene kas wordt belicht met LED RWB en in de andere kas met LED RWB+verrood. LED RWB is het meest energie-efficiënt, terwijl de toevoeging van verrood aanvullende investeringen en elektra vraagt. Echter, in de voorgaande proef bleek het verrood in de voorbroei bepalend om teeltvertraging en te veel lengtegroei te voorkomen bij de twee getoetste Oriëntal Trumpet (OT)-rassen.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Areaal Gina gegroeid

Het areaal van het rode paprikaras Gina is wederom gegroeid, zo laat Syngenta Vegetable Seeds weten. "Er staat...