Milieu- en veiligheidseisen geothermie gebundeld

15-07-2020    10:03   |    AgriHolland

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft onlangs het het Toezichtarrangement Geothermie gepubliceerd. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid voor de veilige toepassing van geothermie in Nederland.

Het Toezichtarrangement toont het toezicht en advies van SodM op de gehele levensloop van een geothermieproject: het initiatief, de opsporings- en realisatie, de winning en de verwijdering. Dit geeft ondernemers inzicht in de inrichting van het toezicht van SodM en de eisen die SodM aan hen stelt. Door hierop te anticiperen kan het proces van vergunningverlening en toezicht voor hen versnellen.

Het Toezichtarrangement maakt tevens inzichtelijk aan belanghebbenden als werknemers, omwonenden, gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven wat de eisen zijn waaraan de operators moeten voldoen. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de samenleving dat geothermieprojecten op een veilige manier plaatsvinden.

Het Toezichtarrangement bevat een overzicht van de adviezen, beschikkingen en inspecties met bijbehorende onderwerpen en normen. Tevens beschrijft het de verschillende mogelijkheden tot bestuurs- en strafrechtelijke interventie door SodM, zoals verscherpt toezicht. Nieuwe technieken, ontwikkelingen en kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen leiden tot nieuwe of andere risico’s voor de veiligheid van mens en milieu. Dit kan effecten hebben op het toezicht. Daarom wordt het Toezichtsarrangement regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Bekijk hier het Toezichtarrangement Geothermie.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws