Naar volledig LED bij tomaat?

14-09-2018    08:29   |    Goedemorgen

Tomaten telen met 100% LED belichting. Dat is waar Delphy Improvement Centre al vijf jaar onderzoek naar doet en wat afgelopen woensdag officieel werd voortgezet. Het project loopt op initiatief van meerdere private partijen en gebeurt in samenwerking met een vaste groep telers.

Afdeling 2 bij Delphy Improvement Centre is woensdag weer geplant om de kennisontwikkeling van LED belichting in tomaten verder uit te diepen. Er worden proeven gedaan om de teelt van tomaten met 100% LED belichting te ontwikkelen. Bijzonder deze komende belichte teelt is dat de belichtingsconfiguratie een aandeel SON-t zal krijgen. Voor de opzet van het project is er gedacht vanuit de mogelijkheden van de teler. De basis waar vanuit wordt gegaan is een kasuitrusting met 180 µmol SON-t belichting, het geïnstalleerde vermogen is in dit geval ruim 100 Watt/m 2.

Andere landen
Hoewel 100% LED belichting in onder andere Frankrijk, UK, Finland en Rusland al wel succesvol wordttoegepast zien we in Nederland dat telers de stap naar 100% LED belichting groot vinden. Wel zienwe dat er steeds meer wordt gekeken naar het aanvullen van de SON-t met LED belichting om zo meer micromolen groeilicht aan het gewas te kunnen aanbieden. 

Toegenomen
De efficiëntie van de LED belichting is ondertussen toegenomen naar 3.2 µmol/Joule, dit is ruim 75% hoger dan SON-t met 1.8 µmol/Joule. De basis van dit project is om de lichthoeveelheid boven het gewas gelijk te houden (180 µmol/m 2 /s). De helft (90 µmol/m 2 /s) wordt hier ingevuld met LED belichting en de andere helft met SON-t belichting. Het vervangen van de helft van SON-t voor LED belichting resulteert erin dat er in het geïnstalleerd vermogen nog ruimte is om de kas uit te rusten met extra tussenbelichting. De output van de interlight is hierbij 55 of 75 µmol/m 2 /s, dit resulteert in een totale lichtsom van tussen de 235 en 255 µmol/m 2 /s.

Winter
In dit project is er gekozen voor een interlight output van 55 µmol/m 2 /s en een totale lichtoutput van 235 µmol/m 2 /s. De doelstelling is om te streven naar een maximale productie, waarbij de focus ligt op de winter. Het gekozen ras is Merlice geënt op de onderstam DRO141.

Samen met telers
Er wordt gestart met 3.3 stengels/m 2 en een 3-koppige plant, vanuit het oogpunt om direct het maximale uit het teeltsysteem en de plant naar voren te halen. Een goede kwaliteit van het product is hierbij een voorwaarde. Samen met telers Belangrijke focus dit project is om het verloop van teelt ook te delen met telers. Het project wordt daarom wekelijks begeleid door een vaste groep telers. Het project is een samenwerking tussen Signify (voorheen Philips Lighting), De Ruiter, Saint-gobain Cultilene, Gremon systems en Delphy.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws