Nieuwe stap in waterproef met J.J.J.M. van der Burg

23-08-2019    10:20   |    Glastuinbouw Nederland

Delfland, de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) en zeven deelnemende telers rondom het gemaal J.J.J.M. van der Burg, doen sinds afgelopen april een proef. Deze is erop gericht zoet water en energie te besparen.

Op basis van de resultaten van de afgelopen maanden is begin augustus besloten te stoppen met het uitmalen van zoet water bij dit gemaal tussen Monster en ’s-Gravenzande.

Veel telers in de buurt van het eindgemaal gebruiken oppervlaktewater als gietwater voor hun gewassen. Maar juist in dit gebied is sprake van zout kwelwater. Om te voorkomen dat het oppervlaktewater ter plekke te zout wordt, maalt Delfland het hele jaar met een extra pomp in het Van der Burggemaal water uit om het systeem door te spoelen. Omdat voldoende zoet water in de zomer een schaars goed is, wordt getracht het naar buiten pompen van water tot een minimum te beperken.

Want, ook deze zomer worden weer miljarden liters zoet water binnengehaald uit het Brielse Meer om het tekort aan regen te compenseren en de waterpeilen te handhaven. Dat kost veel geld en veel energie. Dan is het zonde om tegelijkertijd aan de andere kant van ons gebied dag en nacht zoet water weg te pompen naar zee.

Daarom is in april begonnen het uitmalen stapsgewijs te verminderen, terwijl samen met de telers het zoutgehalte van het oppervlaktewater goed in de gaten wordt gehouden. Deze week is het uitmalen zelfs helemaal gestaakt. Onderzocht wordt hoe lang de pomp uit kan staan zonder dat het water in de sloten te zout wordt. Zodra het zoutgehalte te ver oploopt, wordt de pomp weer aangezet.

Zo werkt Delfland samen met SVOW en de telers toe naar een optimale situatie, waarbij minder water op zee wordt gepompt en energie wordt bespaard terwijl del telers de beschikking houden over gietwater van voldoende kwaliteit.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws