Biologische aanpak Pythium in komkommer hoopgevend

05-03-2020    10:20   |    Glastuinbouw Nederland

Eind mei 2019 is er proef ingezet bij Wageningen University & Research Glastuinbouw en Bloembollen met biologische bestrijding van Pythium in komkommerteelt in steenwol. Er zijn in totaal acht verschillende behandelingen preventief toegepast op plantmateriaal of substraat.

Het betreft de volgende behandelingen:
a) Twee behandelingen voor het verhogen van substraatweerbaarheid (biochar en chitosan)
b) Vier behandelingen met biofungiciden: Serenade (Bacillus amyloliquefaciens QST713); Mycostop (Streptomyces griseovirides k61); Trianum-P (Trichoderma harzianum T22) en Asperello T34 Biocontrol (Trichoderma asperellum T34)
c) Twee behandelingen ter verhoging van natuurlijke plantweerbaarheid: silicium en geïnduceerde plantresistentie elicitor FADO (op basis van COS-OGA).

Twee weken na het planten zijn de komkommers geïnfecteerd met Pythium oösporen. Ziekteontwikkeling werd gevolgd gedurende twee maanden. De ontwikkeling van symptomen was gering in de eerste teelt. Na overleg met de telers is er in september 2019 een nieuwe proef gestart (tweede teelt komkommer) op behandelde matten.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws