Rond de 100 bedrijven werken met HortiZone

07-12-2017    07:58   |    Ellis Langen

Een kleine 100 glastuinbouwbedrijven werkt inmiddels met de HortiZone, een installatie die zowel te gebruiken is voor het ontsmetten van drainwater als voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen uit restwater middels ozontechnologie. “Onze omzet verdubbelt dit jaar ten opzichte van 2016. Dat komt mede door de forse groei die we doormaken met de HortiZone in de glastuinbouw”, aldus Dick Weijman. Hij is algemeen directeur van Agrozone en dit bedrijf brengt de HortiZone op de markt.

Agrozone levert 2 typen HortiZone-zuiveringsinstallaties voor restwater ofwel lozingswater. Namelijk een compacte installatie (type ECO, iets groter dan een europallet) met een capaciteit van 0,7 of 1,2 kuub per uur of een grotere installatie (type PRO) die tot 10 kuub per uur kan zuiveren. Ongeveer de helft van de geplaatste HortiZones betreft een grotere installatie. Weijman ziet dat de HortiZone niet alleen bij glastuinders in trek is. "Ook in aanpalende sectoren, zoals de bollensector, neemt de belangstelling toe vanwege de steeds breder gevoelde behoefte aan ontsmetting van circulatiewater en het zuiveren van reststromen." Daarnaast ervaart Agrozone een toenemende belangstelling uit andere landen in het kader van de Europese wetgeving.

Eén apparaat voor meerdere doeleinden
De HortiZone kreeg in september 2016 als eerste van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) een goedkeuring. Begin 2017 leverde Agrozone de eerste installaties uit. De installatie is in trek omdat deze bruikbaar is voor zowel het ontsmetten van drainwater als het zuiveren van lozingswater. Er is dus maar één apparaat nodig voor meerdere doeleinden. De ontsmettingscapaciteit is 3 tot 4 keer zo groot als de zuiveringscapaciteit en werkt als enige volledig op basis van ozonoxidatie, weet Weijman. Er worden dus geen actief kool, waterstofperoxide, chloor, katalysatoren of gecoate keramische korrels gebruikt. “Er wordt alleen elektriciteit en perslucht gebruikt en er blijven geen reststoffen achter”, zegt Weijman. Deze niet-chemische, milieuvriendelijke manier van zuiveren, zien kopers als een belangrijk voordeel. "Daarnaast waardeert men de verhoging van het zuurstofgehalte in het gietwater omdat dit de aerobe bacteriën stimuleert en de plantgezondheid positief beïnvloedt."

Niet bijbenen
Agrozone ziet aan het eind van dit jaar nog een stevige piek in de vraag naar de HortiZones als gevolg van de naderende wetgeving. “Het heeft ook te maken met de teeltwisseling in de groenteteelten. Telers kijken dan naar nieuwe investeringen voor hun volgende teeltseizoen.”  Agrozone verwacht in 2018 weer een fors aantal HortiZone-installaties te leveren. “Er komen nog veel aanvragen binnen en we weten ook dat veel telers hun zuiveringsinstallatie nog niet hebben gekocht. Niet alle telers zullen per 1 januari voldoen aan de nieuwe emissieregels.” Dat laatste was volgens Weijman al veel langer duidelijk. “Aanbieders van installaties kunnen de vraag die heel groot is, niet bijbenen.”

Agrozone verwerkt haar praktijkervaringen continu in haar installaties. Zo lopen er onderzoeken om de capaciteit van zuivering op te voeren zodat de kostprijs per kuub te zuiveren water omlaag gaat. “Medio 2018 verwachten we deze verbeteringen, ook voor bestaande installaties, te kunnen leveren”. Inmiddels is het assortiment uitgebreid met een ECO2 die tussen de 6 en 8 kuub per uur kan ontsmetten. 

Fotobijschrift: De Hortizone PRO 10 staat onder andere bij Emsflower GmbH


Dalenk 3h
7371 DE Loenen
T: 088 422 8222
W: www.agrozone.nl
E: info@spam-protectagrozone.nl


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws