'Samenwerking belangrijk voor circulaire tuinbouw'

07-10-2021    10:34   |    Wageningen U&R Business Unit Glastuinbouw

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Toeleverancier Royal Brinkman, productmanager Crop Support Mark van Antwerpen: “Een verandering in de sector kun je niet alleen bereiken.”

Welke rol speelt duurzaamheid bij Royal Brinkman?  
“We willen vanzelfsprekend zelf een duurzaam bedrijf zijn en duurzaamheid in de sector aanjagen. Duurzaamheid maakt expliciet deel uit van de bedrijfsvisie van Royal Brinkman. Samen met tuinbouwondernemers willen wij de komende jaren een sterke verduurzaming inzetten en samenwerken aan een betere toekomst. Onze slogan ‘Let’s improve together’ is dus niet zomaar een kreet, maar een echte doelstelling.   

Gezamenlijk kunnen we de CO2-uitstoot terugdringen door te kijken naar onze footprint. Samen met onze leveranciers, onderzoeksbureaus, afvalververwerkers en andere partijen zoals WUR zoeken we naar circulaire, duurzame alternatieven voor bestaande producten. Bij de inkoop van teeltondersteunende materialen  houden we rekening met duurzame oplossingen. Bij teeltpotten is dat al goed mogelijk; er zijn bijvoorbeeld potten van gerecycled huishoudafval.”  

Wat zijn jullie uitgangspunten daarbij?  
“De vier belangrijkste pijlers van ons duurzaamheidsbeleid zijn waste management, CO2, water en energie. We streven daarbij naar een passend assortiment. Maar het gaat niet alleen om het assortiment; het gaat er ook om telers mee te nemen in je verhaal, je toekomstvisie. Duurzaamheid is namelijk niet alleen iets wat gaat over retail, wetgeving en kostprijs, maar ook over de toekomst. Het is namelijk geen eenmalige actie maar iets waar blijvend aan gewerkt wordt. Royal Brinkman is hiervoor een partner.”    

Jullie zijn nauw betrokken bij het project Circulaire  G lastuinbouw van WUR: waarom?  
“Een verandering in de sector kun je niet alleen bereiken. Als je iets wilt – bijvoorbeeld een reductie van het gebruik van plastics – dan moet je dat samen oppakken. Neem meermalig fust voor potplanten: als je dat wilt hergebruiken, moet je dus  niet  met een lege vrachtwagen een retourrit maken. Anders heeft dat een negatief effect op de milieu impact. Je moet dus per keten kijken wat mogelijk is. Dat maakt verduurzaming complex. Daarom ook is kennisdeling belangrijk.”  

Welke rol wil Royal Brinkman spelen in die kennisdeling?  
“Royal Brinkman is al jaren kennispartner voor de tuinbouw. Wij hebben veel kennis en ervaring op gebied van waste management, CO2, water en energie bij teeltbedrijven. We willen  tuin bouwondernemers onder andere een scan aanbieden, waarmee ze hun CO2-footprint kunnen berekenen. Met die informatie kun je werken aan een stelselmatig plan om te verduurzamen. We hebben ook een kennisbank met veel informatie: die is te bereiken via de website. En we willen graag in gesprek met telers en andere toeleveranciers met als belangrijkste vraag: hoe kunnen we samen een volgende stap zetten in verduurzaming?”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Marktpositie WKK sterk

De energieprijzen lopen nog steeds verder op. Waar voorheen de prijzen voornamelijk stegen voor de korte...

Luister terug: Dynaplant

Dit jaar bestaat kwekerij Dynaplant 20 jaar, een mooi moment voor een directiewisseling dachten ze daar. En...