Subsidie drietal tuinbouwinnovaties

16-01-2020    10:45   |    Goedemorgen

Vier organisaties, waarvan drie uit de tuinbouw, komen in aanmerking voor financiering van hun innovatieve plannen in de tweede indieningsronde van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland.

Op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de gemeente Westland besloten subsidie te verlenen aan plannen voor onder meer een breed vertical farming consortium, verwerking van groene restmaterialen tot biogas, datagedreven gewasmanagement bij chrysanten en de ontwikkeling van innovatieve onderwijsprojecten met het bedrijfsleven. De gemeente heeft in 2019, inclusief de plannen uit de eerste ronde, in totaal negen plannen toegekend voor financiering vanuit de subsidieregeling. 

‘Vertical farming @World Horti Center’
WHC Expo wil met de toegekende subsidie van € 69.500 aan een breed vertical farming consortium internationale bezoekers inspireren hoe Vertical Farming, kennis en techniek ingezet kan worden voor stedelijke ontwikkeling, lokale voedselvoorziening en nieuwe korte ketens. Informatie over mogelijkheden en voordelen zullen op één plek van 50 tot 100 m2 in World Horti Center zichtbaar worden gemaakt. Projecten in de regio worden op een aantrekkelijke manier getoond, bijvoorbeeld met livestream camera’s. Daarnaast worden excursies en inspiratiesafari’s vanuit WHC georganiseerd naar Vertical Farming projecten in de omgeving.

Datagedreven gewasmanagement in chrysanten
Telersvereniging Zentoo richt zich op vraaggestuurd chrysanten telen. Doel van het toegewezen plan is om meer inzicht en grip te krijgen op de teelt en de afzet door real-time monitoring en modelmatige voorspelling van het takgewicht. Telers krijgen hiermee direct inzicht in de teeltvoortgang en kunnen gefundeerde teeltkeuzes maken, passend bij de vraag vanuit de markt. Het project met twaalf samenwerkende bedrijven bevat veel toekomstgerichte technologie, die aansluit bij de digitaliseringsagenda van de regio. Zentoo ontvangt voor dit plan een subsidie van € 51.125.

Groencollect
Het project sluit aan bij een toekomstbestendige circulaire tuinbouw en energievraag. Met Groencollect werken vijf partijen samen om groene restmaterialen te verwerken tot biogas door gebruik te maken van kleinschalige biogasinstallaties. De CO2 die hierbij wordt geproduceerd, wordt weer gebruikt voor naburige kassenbouw of voor andere toepassingen. Groencollect heeft een subsidie toegekend gekregen van € 54.000.

De subsidieregeling
De gemeente Westland bood in 2019 de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland aan om kennis- en innovatieontwikkeling met een focus op het Greenportcluster en aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid te stimuleren. De gemeente stelde voor twee indieningsrondes in totaal € 450.000 beschikbaar voor het co-financieren van projecten.

De subsidieregeling biedt samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of lastig van de grond zouden komen.

Beoordelingscommissie
Een onafhankelijke commissie heeft de gemeente Westland geadviseerd over de ingediende aanvragen. De commissie beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de ingediende voorstellen en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van voorafgaand vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, de overheid en uit de financiële wereld. Het college neemt op basis van het advies van de commissie een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hiep Hiep Hoera!

Het is feest! Aad Tijsen, uitgever van Holland Hortimedia (Goedemorgen, Hortibiz, Tuinbouwmarktplaats), mag...

Instagram: Open dag Lugt

Bij Lugt Lisianthus vond een open dag plaats en die werd druk bezocht, zo laat PDI Screens via Instagram...

Video: Westflex

Tijdens HortiContact 2020 ging het videoteam van Goedemorgen op bezoek bij verschillende bedrijven om hen te...

Video: Phormium 24-02-2020    10:12
Audio: Van Oosten over Human Capital-akkoord 24-02-2020    10:07
Greenport WH zoekt 'Next Generation Entrepeneurs' 24-02-2020    10:03
'Twee keer zoveel verspilling' 24-02-2020    09:57
Uitbreiding voor Decorum 24-02-2020    09:41
Instagram: Werken is een feest 24-02-2020    09:38
Video: Aero Farms 24-02-2020    09:36
Hoe zinvol is klagen op werk? 24-02-2020    09:33
Argentinië verder in crisis 24-02-2020    09:31
Vier de lente bij Plantion 24-02-2020    09:28
  Ga naar het nieuwsarchief