Subsidie voor verplaatsing kassen Noord-Holland

08-09-2021    11:16   |    Glastuinbouw Nederland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 8 juni jl. de ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’ opengesteld. Doel van de regeling is het stimuleren van de modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Noord-Holland, de concentratie van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden en het opruimen van verspreid liggend glas op de achterblijflocaties buiten de concentratiegebieden, aldus Glastuinbouw Nederland.

Welke activiteiten en kosten in aanmerking komen voor de subsidie is hier terug te vinden.

Subsidie tot € 750.000,- per aanvraag
De provincie Noord-Holland heeft in het verleden al vergelijkbare subsidieregelingen opengesteld en hiervan is door diverse glastuinbouwbedrijven succesvol gebruikgemaakt. Binnen de regeling is dit keer in totaal € 3.570.000,- beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 750.000,- en minimaal € 250.000,- per aanvraag.

Indienen aanvraag
Aanvragen moeten digitaal worden ingediend en dienen uiterlijk 24 september a.s. om 17.00 uur door de provincie te zijn ontvangen. Aanvragen die hierna binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden afgewezen bij het bereiken van het subsidieplafond.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de diverse formulieren zijn te vinden op de website van de provincie. Vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met Servicepunt Provincie Noord-Holland, telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@spam-protectnoord-holland.nl.Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Kwaliteit als uitgangspunt

ACTUEEL HORTI THEMA - Koppert Nederland blijft zoeken naar nieuwe oplossingen of het verbeteren van huidige...

Morgen: Royal Brinkman

ACTUEEL HORTI THEMA - Thomas Kern, Senior Productmanager gewasbescherming & desinfectie bij Royal Brinkman, is...

Blog: A Perfect Storm 23-09-2021    10:24
Duurzame verpakking houdt bloemen vers 23-09-2021    10:19
Aftrap tulpenseizoen weer op de Dam 23-09-2021    10:16
Hortensia in fotoshoot VROUW 23-09-2021    10:10
Vervolg Cymbidium-campagne 23-09-2021    10:07
Nieuwe directeur voor Gebroeders Alkemade 23-09-2021    10:03
Elektrisch rijden in stroomversnelling 23-09-2021    10:00
Chrysanthemum Valley 23-09-2021    09:55
Vier KVBC awards voor Living Creations 23-09-2021    09:48
Goedemorgen Tech: iPhone 13 23-09-2021    09:43
  Ga naar het nieuwsarchief