TBR Venray: 'Minder druk maar beter publiek'

06-12-2017    10:45   |    Ellis Langen

De organisatie van de Tuinbouw Relatiedagen Venray kijkt tevreden terug op de beurs van vorige week. Deze editie trok 120 exposanten en bijna 6.000 bezoekers. Dat is wat kleiner en minder druk dan vorig jaar, maar de beursorganisatie werkt aan aangepaste strategie voor haar ‘groen & tuinbouw’ beurstitels, waaronder die in Venray.

In 2016 waren er 150 standhouders en 7.918 bezoekers. Mignon Bosch, woordvoerder van de beurs geeft echter aan dat het team veel positieve reacties heeft gehad op deze editie van Tuinbouw Relatiedagen Venray vorige week. Alle segmenten uit de tuinbouwwereld, van vollegrond, glasgroente, potplanten, boomkwekerij, snijbloemen en fruitteelt waren vertegenwoordigd. Net als vorige jaren werden de Tuinbouw Relatiedagen Venray op de woensdag zowel overdag als ‘s avonds het drukst bezocht.

De inzet die de beursorganisatie heeft gedaan om de kwaliteit van de uitnodigingen via haar uitnodigingsservice te verbeteren is duidelijk zichtbaar geworden, zo stelt Bosch. "Het aantal bezoekers is lager dan vorig jaar maar exposanten gaven aan tevreden te zijn over de hoge kwaliteit van de bezoekers die zij in de stand troffen. Naast oudere ondernemers, die vaak een belangrijke rol spelen binnen de bedrijfsvoering van tuinbouwbouwbedrijven, bezochten deze edite ook veel jongere ondernemers de vakbeurs."

"Er zijn ook verbeterpunten aangedragen door zowel exposanten als bezoekers. Wij werken momenteel aan een aangepaste strategie voor onze ‘groen & tuinbouw’ beurstitels zodat wij klaar zijn voor de toekomst en alle feedback wordt hierin meegenomen." Begin 2018 presenteert de beursorganisatie het plan van aanpak wat betreft de aangepaste strategie. 

Helft glas, helft vollegrond
TBR Venray is een interregionaal ontmoetingspunt voor tuinbouwprofessionals en trekt vooral exposanten uit Zuid-, Midden- en Oost Nederland. Maar ook exposanten uit de Duitse- (10), en Belgische grensgebieden (3) en zelfs Polen (1) en Israël (1) waren vertegenwoordigd om hun producten en diensten te tonen aan de doelgroep. Van de 120 exposanten van TBR  nemen er ongeveer 60 ook deel aan landelijke vakbeurs HortiContact in Gorinchem in februari 2018. Zij richten zich met name op de glastuinbouw. Bij de andere 60 exposanten ligt de focus meer regionaal of op de vollegrond. 

Dit jaar was er extra aandacht voor de waterzuiveringsplicht die per 1-1-2018 gaat gelden voor bedekte teelten. Op dinsdag en donderdag waren hierover lezingen van LTO Glaskracht Nederland en er was een  thematische route ‘waterzuivering’ op de beursvloer, waar 6 gespecialiseerde exposanten aan deenamen.

Daarnaast speelde TBR Venray met de thematische route ‘innovatie’ in op de vele mooie ontwikkelingen die spelen in de sector. In totaal hebben 16 exposanten zich aangemeld voor deze route, maar in de praktijk toonden ook veel andere bedrijven hun noviteiten aan de geïnteresseerde tuinbouwprofessionals. 

De volgende editie van Tuinbouw Relatiedagen vindt plaats op 27, 28 en 29 november 2018.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws