TOP-Zuid maakt werk van circulaire teelt

15-03-2019    09:34   |    Goedemorgen

Vier telersverenigingen uit Zuidoost-Nederland hebben de handen ineen geslagen om te werken aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector. Onder de vlag van TOP-Zuid hebben Fossa Eugenia, Kompany, SunFresh en ZON de aard en omvang van hun groene reststromen in kaart gebracht. Met de resultaten van dit onderzoek wil TOP-Zuid bekijken hoe zij deze groene reststromen kan verwaarden.

TOP-Zuid heeft eind 2018 een grootschalig intern onderzoek uitgevoerd om de groene reststromen in kaart te brengen. Ook de aard en omvang van 'voedselverspilling'. als gevolg van onverkoopbaar klasse 2/3 product is daarin meegenomen. Afgelopen zomer waren vanwege de langdurige hittegolf op grote schaal paprika's, tomaten en andere producten onverkoopbaar en kwamen deze op de afvalhoop terecht. Dat heeft voedselverspilling hoog op de politieke agenda gezet. TOP-Zuid wil het voortouw nemen in de transitie van ‘groene afvalstromen’ naar ‘groene waardecreatie’.

40.000 ton reststromen 
Uit intern onderzoek is gebleken dat er een enorm potentieel bestaat voor het verwaarden van reststromen vanuit de bedekte teelt van aardbeien, komkommers, tomaten en paprika’s. De totale reststroom van deze vier prioritaire gewassen bedroeg binnen TOP-Zuid in 2018 ruim 40.000 ton en heeft tot een aanzienlijke kostenpost geleid. De komende periode gaat TOP-Zuid verder onderzoeken welke operationele, financiële, technische en juridische mogelijkheden er zijn om waarde te creëren uit deze afvalstromen. Dat gebeurt in samenwerking met strategisch marketing- en business developmentbureau Bluehub. 

Zuidoost-Nederland
De Coöperatie Tuinbouw Ontwikkeling Platform Zuid U.A. (TOP-Zuid) is het samenwerkingsverband van vier telersverenigingen welke, zowel gezamenlijk als individueel, belangrijke spelers zijn in Zuidoost-Nederland en de Euregionale grensgebieden. Partners Fossa Eugenia, Kompany, SunFresh en ZON hebben enkele jaren geleden de handen ineen geslagen om via TOP-Zuid de land- en tuinbouwsector in en rondom Greenport Venlo te versterken.
De vier telersverenigingen werken samen op de gebieden marketingcommunicatie, marketing intelligence, onderwijs en scholing, infrastructuur en versterking van de tuinbouw in de regio. Uitgangspunt hierbij is dat gezamenlijke activiteiten ten goede komen aan de individuele telersverenigingen en hun leden. TOP-Zuid vertegenwoordigt ruim 275 telers die samen duizenden hectares teeltareaal hebben in Zuidoost-Nederland en de Euregionale grensgebieden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Ctgb: twee middelen toegelaten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden beoordeelde onlangs drie gewasbeschermingsmiddelen op basis van een...