Tweede 'Polenhotel' Maasdijk gaat er komen

15-01-2021    11:06   |    WOS

Als alles volgens plan verloopt, zal de gemeenteraad van Westland komende maand de weg vrij maken voor een arbeidsmigrantenhotel nabij de McDonald’s in Maasdijk, zo meldt de WOS.

Het gaat om een hotel voor 250 arbeidsmigranten waarvoor in augustus 2018 vergunning werd aangevraagd door uitzendbureau NL Jobs. Die organisatie maakte om ‘vijf voor twaalf’ nog gebruik van een tekortkoming op het bestemmingsplan Honderdland.

Het college van B en W riep destijds de gemeenteraad tijdens de zomervakantie voor een gemeenteraadsvergadering achter gesloten deuren om het lek te dichten. Het betreffende deel van Honderdland, de Eilanden, kende onder meer een hotelbestemming, maar deze was bedoeld voor  reizigers en zeker niet voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Omdat de spreekwoordelijke deur nog niet dicht was, moest de aanvraag alsnog in behandeling worden genomen. Het college van B en W wilde het plan toch tegenhouden, maar een meerderheid van de gemeenteraad was het daar niet mee eens. In de raadsvergadering van 19 februari 2019, bijgewoond door talrijke Maasdijkers, oordeelden 21 van de 38 aanwezige raadsleden dat er toch een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen' afgegeven zou moeten worden.

De gemeentelijke procedure is inmiddels voltooid en normaal gesproken zal de gemeenteraad hier in februari een klap op geven. Het voorstel van het college van B en W wordt niet gedeeld door wethouder Cobie Gardien uit Maasdijk. Haar LPF-collega Ben van der Stee heeft zich niet tegen het voorstel uitgesproken. Gardien zegt in een toelichting: "Ik ben een wethouder van alle inwoners van Westland, ook van de mensen die hier geen belang bij hebben." Zij is voorstander van een goede spreiding van de huisvesting van arbeidsmigranten en onderstreept dat Maasdijk al een groot arbeidsmigrantenhotel heeft en naar verhouding het grootste aantal arbeidsmigranten binnen haar grenzen herbergt (12 procent van de bevolking).

Als de gemeenteraad daadwerkelijk groen licht geeft in februari, kan eind van die maand de omgevingsvergunning worden verstrekt. Vervolgens kunnen belanghebbenden daar binnen zes weken verzet tegen aantekenen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister terug: Studio 0174

ACTUEEL HORTI THEMA - In het kader van het actuele horti thema Marketing & Communicatie sloot Wilfred Fransen...