'Maak een goed draaiboek voor de teeltwisseling'

13-09-2019    10:27   |    Goedemorgen

Een nieuwe teelt hoort zo optimaal mogelijk van start te gaan en dat vraagt om een goed uitgevoerde teeltwisseling, met alle werkzaamheden die daar bij horen. Het is daarom belangrijk een goed draaiboek van de teeltwisseling te maken, zo adviseert Melspring.

"Naast de volgorde van en het aantal benodigde uren voor de diverse werkzaamheden, is het raadzaam ook ervaringen en aandachtspunten vanuit het verleden van uzelf en van anderen vast te leggen. Dat verkleint de kans  dat tijdens bepaalde werkzaamheden zaken over het hoofd worden gezien. Noteer ook de bij de komende teeltwisseling opgedane ervaringen en omstandigheden", zo laat Melspring weten.

Schone start begint met schoon eind
In de laatste weken van de oude teelt kunnen ziekten en plagen zich nog explosief ontwikkelen. De klimaatomstandigheden hiervoor zijn ideaal, terwijl ziektebestrijding en kritische waarnemingen vaak op een laag pitje zijn komen te staan. Het is belangrijk die ziekten en plagen op dat moment zoveel mogelijk te onderdrukken of op te ruimen. Het kan anders zo zijn dat op het tijdstip van de teeltwisseling een aantal plaaginsecten al in winterrust is en dan is het effect van een bestrijding minimaal. Het doel is eerst schoon eindigen en daarna schoon te beginnen.

Afstemming gewenst
Gedurende een teeltwisseling vinden een heleboel werkzaamheden in korte tijd naast elkaar plaats. Dan is een juiste afstemming wenselijk, zeker als er bedrijfsvreemde mensen bij betrokken zijn. Dit is niet alleen nodig om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, maar ook om te voorkomen dat geen herbesmetting vanuit de oude teelt kan plaatsvinden door een verkeerde uitvoering. Vooral op bedrijven waar substraat wordt hergebruikt en/of de loopfolie of het gronddoek blijft liggen, is de kans op her besmetting groter, omdat verschillende activiteiten (vuil en schoon) door elkaar heen kunnen lopen.  

Voorbereidingen voor het planten
"Houd rondom het moment van planten nauw contact met de plantenkweker. Het is geen verspilde energie om een week voor het planten bij de plantenkweker te gaan kijken of de geplande plantdatum wordt gehaald. Planten die bij de kweker worden vastgehouden omdat de kas nog niet klaar is, kunnen nooit een goede start hebben. Daarnaast kunnen weer- en groeiomstandigheden soms aanleiding geven een of enkele dagen eerder te planten. Kijk bij de plantenkweker niet alleen naar de omvang van de plant op het plantenbed, maar ook naar de wortelontwikkeling in en onder het blok. Vooral als men gebruik maakt van geënt plantmateriaal en/of meer planten in een blok kan het beschikbare wortelvolume de beperkende factor zijn en is dat volume meer bepalend voor het plantmoment."

Laatste bestrijding
"Bij het klaarmaken van de kas voor de nieuwe teelt worden bepaalde momenten gebruikt om nog een laatste (ruimte)behandeling uit te voeren tegen hardnekkige ziekten en plagen. De gebruikte middelen en concentraties zijn meestal overgenomen van collega’s of adviseurs. Daarbij wordt vaak geen rekening gehouden met de verschillende omstandigheden waaronder een bestrijding plaatsvindt en met een eventuele nawerking of bijwerking van deze middelen. Jonge planten kunnen erg gevoelig zijn als ze direct (via water) of indirect (via lucht) in contact komen met achterblijvende resten van de diverse middelen. Omdat nieuwe kassen dichter zijn, er later en minder wordt opgestookt voor het planten en door het gebruik van (vaste) energieschermen kan de kans op schade hierdoor groter worden."

Draingaten maken
Draingaten maken wordt vaak bestempeld als een standaard klus. Toch heeft de plaats van de drain opening en het aantal drain openingen per mat eenheid grote invloed op het verloop (stuurbaarheid) van het watergehalte en de EC in de mat tijdens de teelt. Dit wordt mede bepaald door het type mat, het teeltsysteem en de gehanteerde watergift strategie. Zeker als hierin de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden, is een evaluatie zeker de moeite waard voordat de standaard procedure weer wordt opgepakt. Ten alle tijde blijft het van belang dat geen ‘dood’ water in het substraat kan blijven staan.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Oppotten maar!

Ed Schalke laat vol trots op Instagram weten dat het bedrijf bij SV.CO in De Lier een nieuwe Javo plus...

Instagram: Zelfverzekerd

Wat maakt dat Manta More de 'Next Gen(eration)' phalaenopsis is? De lip van de Manta More is groter, waardoor...