Reinigen containers, fust, teeltvloeren en -tafels

Reinigen containers, fust, teeltvloeren en -tafels

Teeltvloeren (beton, lavasteen, folievloer) zijn gedurende de teelt een groot deel van de tijd vochtig. Meststoffen, licht en CO2 zorgen dan voor gunstige groeiomstandigheden voor algen en andere micro-organismen. Daarnaast kunnen gewasbeschermingsmiddelen zich aan de teeltvloer hechten. Tijdens de teelt wordt vaak preventief gebruikgemaakt van ontsmettingsmiddelen. Een teeltwisseling is het moment om de vloer nog eens goed te reinigen en te ontsmetten voordat gestart wordt met een nieuwe teelt.

Tijdens de teelt koeken plantenresten en wortels vast aan de teelttafel of rolcontainer en er kan op sommige plaatsen algengroei optreden. Het organisch materiaal vormt een broedplaats voor pathogenen en aan dit materiaal hechten bovendien gewasbeschermingsmiddelen. Het drainwater vormt een dunne waterlaag op de teeltgoot, waar zeker bij zonnig weer door verdamping neerslag van meststoffen kan ontstaan.

Reiniging
Het reinigen van teelttafels, rolcontainers en fust vindt vaak plaats op een aparte locatie op het bedrijf, waar het reinigingsproces in een wasstraat wordt uitgevoerd. Binnen dit proces zou het water meerdere keren gebruikt kunnen worden. Er wordt tot lozing op het riool overgegaan als het water te vuil wordt. Na het reinigen kan het water hergebruikt worden. Na filtratie kan het opgevangen water weer worden hergebruikt in de teelt. Filtratie kan bijvoorbeeld met een doekfilter worden uitgevoerd. Spoelwater van rolcontainers, fust e.d. kan gefilterd en hergebruikt worden in het reinigingsproces, zodat er zo min mogelijk restwater is.

Als hergebruik niet (meer) wenselijk is, moet het restwater, bij voorkeur gezuiverd vanwege mogelijke resten van gewasbeschermingsmiddelen, afgevoerd worden via het riool.

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!